opzetschot

schot waarbij de elevatie van de vuurmond wordt bepaald met behulp van een opzetvizier