pantseraffuit

Zoeken in terminologie

pantserkoepel voor geschut, waarvan het draaibare bolvormige dekpantser kan worden verzonken in het voorpantser, zodanig dat bij het vuren de terugstoot door de omringende constructie wordt opgenomen

afb.44kl
principe van een pantseraffuit