pantserkazemat

Zoeken in terminologie

pantserkazemat

kazemat waarvan het frontpantser en/of andere delen van pantsermateriaal zijn vervaardigd

pantserkazemat
principe van een pantserkazemat