park

Zoeken in terminologie

1. verzameling materieel t.b.v. oorlogshandelingen of als reserve; te onderscheiden in onder andere artilleriepark/geschutpark, belegeringspark, geniepark, kogelpark en voertuigenpark

2. plaats, veelal in de open lucht, voor de opslag van het onder 1. genoemde materieel; in logistieke zin onder andere te onderscheiden in algemeen verdedigingspark, sectorpark en groepspark