piramide

Zoeken in terminologie

populaire benaming voor een zwaar uitgevoerde afwachtingdekking van gewapend beton, zoals veel toegepast in de Nieuwe Hollandse Waterlinie in 1939-’40; de naam duidt op de vorm, die lijkt op een afgeknotte piramide

piramide
piramide (foto: J. de Zee)