polygoonhoek

Zoeken in terminologie

hoek die de buitenpolygoonzijden met elkaar maken; ook wel omtrekshoek of figuurhoek
afb.01kl