profiel

Zoeken in terminologie

profiel

verticale doorsnede van een verdedigingswerk volgens een bepaalde lijn