profiel

verticale doorsnede van een verdedigingswerk volgens een bepaalde lijn