profiel

Zoeken in terminologie

verticale doorsnede van een verdedigingswerk volgens een bepaalde lijn