Raad van Defensie

Zoeken in terminologie

(18e/19e eeuw) adviesraad van de commandant van een belegerde vesting; ook wel Raad van Verdediging