radaffuit

affuit op houten raden voor een stuk geschut