raserend vuur

Zoeken in terminologie

vuur dat zeer laag (‘scherend’) over het maaiveld wordt uitgebracht; ook wel grazend vuur (ZNed)