raserend vuur

raserend vuur

vuur dat zeer laag (‘scherend’) over het maaiveld wordt uitgebracht; ook wel grazend vuur (ZNed)