retour offensif

Zoeken in terminologie

retour offensif

tegenoffensief, -aanval of uitval op vrij grote schaal vanuit een linie of stelling; ook wel een stellinggedeelte, speciaal ingericht ten behoeve van een dergelijke tegenaanval