reversgeschut

geschut voor het afgeven van reversvuur