revêtement

bekleding van metselwerk of beton, aangebracht tegen aarden wallen e.d.