roeving

Zoeken in terminologie

geïmproviseerde beer van grond en houten bekledingen

afb.09kl

beer met twee monniken (foto: J.de Zee)