rolschot

Zoeken in terminologie

schot waarbij het projectiel na de aanslag voortrolt, teneinde zo veel mogelijk levende doelen in het veld te treffen