schans

Zoeken in terminologie

schans

algemene benaming voor een eenvoudig, als regel aarden verdedigingswerk

schans
basisvormen van schansen