schanskorf

Zoeken in terminologie

bij schansaanleg gebruikte cylindervormige korf, waarvan de paaltjes in de bodem konden worden gestoken en die met grond werden gevuld

schanskorf

blindering, met toepassing van schanskorven