scherfvrij

in zekere mate bestand zijn tegen granaatscherven e.d.; zie ook bomvrij