schildpad

Zoeken in terminologie

1. bij de bestorming van een vesting ingezette lopende troepenafdeling, die zich d.m.v. schilden naar alle zijden dekking verschafte

2. ander woord voor kat (betekenis 2); zie ook musculus

afb.34kl

Kat (betekenis 2) en plutei
(uit: “Histoire d’une Forteresse” van Viollet-Le-Duc)