schootsveld

Zoeken in terminologie

gedeelte van het terrein dat door een wapen onder vuur kan worden genomen