schootsveld

schootsveld

gedeelte van het terrein dat door een wapen onder vuur kan worden genomen