slingergeschut

Zoeken in terminologie

slingergeschut

vroeger soort geschut, waarvan de werking berustte op de kracht van onder spanning gebrachte veerkrachtige pezen of dergelijke; zie ook springaal