sortie

Zoeken in terminologie

1. uitval vanuit een verdedigingswerk of stelling

2. poort of andere uitgang van een verdedigingswerk, b.v. voor de verbinding met een voorwerk of het doen van uitvallen