sprinkhaanaffuit

Zoeken in terminologie

sprinkhaanaffuit

hoge gietijzeren affuit op raden; in ons land veelal gebruikt voor de kanonnen van de hoogwateralarmering aan de rivieren