staketsel

Zoeken in terminologie

staketsel

rij palen, aangebracht in een meer, rivier of andere waterloop, met het doel het oversteken ervan te verhinderen