stins

Friese adellijke woonburcht, gelegen op een kunstmatige ophoging; zie ook motte en wier