stormenderhand(s)

door middel van een min of meer onverhoedse bestorming