stormenderhand(s)

Zoeken in terminologie

stormenderhand(s)

door middel van een min of meer onverhoedse bestorming