stormkrans

lange aan een hoepel bevestigde zak, gevuld met moordslagen; gebruikt bij bresverdediging