stormladder

Zoeken in terminologie

gemakkelijk verplaatsbare en/of uiteenneembare ladder voor het bestormen (beklimmen) van een vestingmuur