stormrijp

stormrijp

toestand waarbij de verdediging zodanig verzwakt wordt geacht dat met succes tot bestorming kan worden overgegaan