stormtoren

Zoeken in terminologie

stormtoren

middeleeuws, enkele verdiepingen hoog belegeringswerktuig dat de aanvallers een platform verschafte op gelijke hoogte met een te bestormen stads- of kasteelmuur; ook wel evenhoog of helepool

afb.60kl
stormtoren (uit “Histoire d’une Forteresse” van Viollet-Le-Duc)
afb.02klAgger en strormtoren (uit “Histoire d’une Forteresse”
van Viollet-Le-Duc)