tamboer

Zoeken in terminologie

tamboer

kleine rondom verdedigbare versterking, direct buiten de omwalling gelegen, ter directe verdediging van een toegang

tamboer

Tamboer, samengesteld uit palissades, omgeven door wolfskuilen en voetangels
(uit: “Handleiding ten gebruike bij het in staat van verdediging brengen van
forten in Nederland” van Kromhout, 1887)