tamboer

Zoeken in terminologie

kleine rondom verdedigbare versterking, direct buiten de omwalling gelegen, ter directe verdediging van een toegang

tamboer

Tamboer, samengesteld uit palissades, omgeven door wolfskuilen en voetangels
(uit: “Handleiding ten gebruike bij het in staat van verdediging brengen van
forten in Nederland” van Kromhout, 1887)