tegemoetkomende batterij

kustbatterij bestemd voor het in de lengterichting onder vuur nemen van naderende vaartuigen