terreplein

open binnenruimte van een vestingwerk; ook wel een brede walgang
afb.01kl