torenfort

Zoeken in terminologie

fort met een bomvrije toren als voornaamste opstelplaats van geschut; de toren had tevens de functie van reduit, legeringruimte en magazijn

torenfort
torenfort