trikebal

Zoeken in terminologie

éénassige lastsleper voor het verplaatsen van geschut e.d. (19e eeuw)