veldgeschut

Zoeken in terminologie

veldgeschut

geschut voor gebruik bij veld- of bereden artillerie; gekenmerkt door grote mobiliteit en hoge vuursnelheid