verhakking

Zoeken in terminologie

verhakking

hindernis van omgehakte bomen, heesters e.d.

verhakking
verhakking