verschanst kamp

Zoeken in terminologie

verschanst kamp

door verdedigingswerken omringd legeringsgebied, bestemd om van daaruit offensieve acties te kunnen ondernemen; ook wel geretrancheerd kamp of geretrancheerde legerplaats