vervolgende batterij

Zoeken in terminologie

vervolgende batterij

kustbatterij voor het van achteren in de lengterichting onder vuur nemen van voorbijgevaren vaartuigen