vineau

Zoeken in terminologie

verplaatsbaar scherm, waarvan een aantal werd aaneengevoegd tot een dekking biedende verbindingsgang voor belegerende troepen