vizierschot

Zoeken in terminologie

schot waarbij de richting wordt bepaald met behulp van vaste richtmiddelen, zoals keep en korrel