voetangel

Zoeken in terminologie

1. klein stervormige ijzeren (stalen) hindernismiddel, veelal in een aantal tezamen geplaatst; tegenwoordig vaak kraaienpoot genoemd

2. aangepunte korte paal of staak, in de grond gedreven als hindernis; zie pikettering

voetangels
voetangels
afb.61kl

Tamboer, samengesteld uit palissades, omgeven door wolfskuilen en voetangels
(uit: “Handleiding ten gebruike bij het in staat van verdediging brengen van
forten in Nederland” van Kromhout, 1887)