vuurlijn

Zoeken in terminologie

bovenrand van het binnentalud van een borstwering, waar juist overheen kan worden gevuurd; ook wel binnenkruin, voorkruin, vuurkruin of vuurkam genoemd
afb.01kl