waaiersluis

Zoeken in terminologie

meestal voor inundatiedoeleinden toegepaste sluis, voorzien van onder een rechte hoek waaiervormig met elkaar verbonden deuren van verschillende breedte; deze constructie biedt de mogelijkheid om de sluis tegen de waterdruk in te openen of te sluiten door hydrostatische drukverschillen die met behulp van omloopriolen en schuiven kunnen worden geregeld

waaiersluis
waaiersluis (schematische weergave)