wagenburcht

wagenburcht

provisorisch verdedigingswerk gevormd door in een cirkel opgestelde wagens