wagenburcht

Zoeken in terminologie

provisorisch verdedigingswerk gevormd door in een cirkel opgestelde wagens