walaffuit

affuit voor geschut op vestingwallen, o.a. gekenmerkt door geringe mobiliteit