weergang

Zoeken in terminologie

door een borstwering beveiligde loopgang op een vestingmuur of aan de binnenzijde daarvan

weergang

weergang, kantelen en machicoulis op een vestingmuur