werk

verdedigingswerk van niet nader omschreven type