wolzak

Zoeken in terminologie

met wol gevulde linnen zak, dienende als meevoerbare borstwering; zie ook hooizak

wolzak

wolzak (uit: F.H.W. Kuypers, “Geschiedenis van de Nederlandse artillerie
van de vroegste tijd tot op heden”, Nijmegen 1869)