worst

lange fascine gebruikt ter versteviging van een wal of borstwering rond een gegraven belegeringsbatterij; ook wel batterijworst